KONFERENCE MEDICÍNY PRO PRAXI IFDA 2020

29. 5. 2021 Praha

Organizační výbor

MUDr. Richard Stejskal
prezident konference

pracoviště Lékařské centrum Václavka, Praha, internista, endokrinolog
prezident IFDA
předseda AMFT
předseda SAE
člen Výboru ČES

MUDr. Václav Chytil
Lékař

pracoviště Lékařské centrum Václavka, Praha
internista, gastroenterolog vedoucí gastroenterologické ambulance
člen výboru IFDA
předseda revizní komise AMFT ČLS JEP
Lékař Velvyslanectví Francie v ČR

Copyright © 2020 V.M.Est, a.s. | All rights reserved.